GYH Metro

İşin Kapsamı

Gayrettepe – İstanbul Yeni Havalimanı Metro Hattı İnşaat ve Elektromekanik Sistemleri Temin, Montaj ve İşletmeye Alma İşleri, Gayrettepe İstasyonundan başlayarak Kağıthane, Hasdal, Kemerburgaz, Göktürk, İhsaniye, Uydu Terminali, İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu istasyonlarından geçerek Kargo Terminali istasyonuna ulaşmakta ve Havalimanı kamulaştırma sınırını geçerek TBM’lerin çıkarılacağı şaftta son bulmaktadır.

İhale konusu iş kapsamı, söz konusu raylı sistem hattının tüm tünel inşaat işleri dahil Gayrettepe, Kağıthane, Kemerburgaz, Hasdal, Göktürk ve İhsaniye İstasyonları’nın inşaat ve mimari ince işleri ile toplam 9 adet istasyonun; giriş-çıkış yapıları, demiryolu işleri, enerji temini ve dağıtımı, cer gücü; aydınlatma, sinyalizasyon, kontrol ve haberleşme sistemleri (SCADA, iletim, telefon, telsiz, anons, kapalı devre televizyon, saat, erişim kontrol, yolcu bilgilendirme ve yolcu geçiş ve ücret toplama sistemleri dahil), çevresel kontrol sistemleri (havalandırma ve iklimlendirme dahil), yangın alarm, yangından korunma ve yangın söndürme sistemleri, peron ayırıcı kapılar, içme suyu, pissu ve drenaj sistemleri, yürüyen merdiven, yürüyen bant ve asansörler, tam otomatik otoparklar, demiryolu işleri, ve bunlarla ilgili tasarım hizmetleri (sistemin tüm parçalarının birlikte etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak ve minimum bakım gerektirecek ve de geçici inşaat işlerinin de verimli olarak yapımını sağlayacak), yapım, temin, montaj, test etme ve işletmeye alma işleri, depo ray hatlarının ve gerekli yapılarla beraber elektromekanik tesisatlarının tasarımı ve inşaat işleri; tüm sistemler ile ilgili 24 ay süreli işletme ve bakım gözetimi hizmeti verilmesi, işletme ve bakım el kitaplarının hazırlanması, 2 yıllık yedek parça ve sarf malzemeleri ile özel alet ve teçhizatların temini, iş başında ve yurt dışında eğitim verilmesidir. Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Raylı Sistem Bağlantısı Sinyalizasyon Sisteminin Teknik Şartname ve ilgili uluslararası standartlar uyarınca etkileyen tüm teknik ve güvenlik gereklerini sağlamak da bu kapsam dahilindedir.

Uydu Terminali, İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu ve Kargo Terminali istasyonlarındaki kaba inşaat işleri ile mimari ince işleri Havalimanı Yüklenicisi tarafından yapılacaktır. Uydu Terminali, İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu ve Kargo Terminali istasyonlarının kaba inşaat yüklenicisi ile gerekli her türlü koordinasyonu sağlamak ise işin kapsamı içinde Yüklenicinin sorumluluğundadır.

Menü